021-22872507

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ ادامه مطلب


شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ

پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1391/08/07 تحت شماره 430029 و شناسه ملی 10320820528 با سرمایه 3.000 میلیون ریال در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید.

موضوع فعالیت شرکت:

- توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار در بورس و فرابورس، صکوک قابل‌معامله در بورس یا فرابورس، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشاع، ابزارهای مشتقه پذیرفته‌ شده در بورس، فلزات گرانبها و دیگر انواع اوراق بهادار؛ 

- اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛ 

- اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت‌گذاری) اوراق بهادار 

- مشاوره در زمینه مدیریت ریسک؛

- مشاوره در زمینه ادغام، تملیک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛

- مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛

- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به استثنای مدیریت.


 سایت تحلیلی خبر

سایت خبری تحلیلی به عنوان شریان اطلاعاتی نقش مهمی در کسب اطلاعات بازار دارد، یک سایت خبری تحلیلی قوی می تواند مالکان آن را به عنوان پیشرو بازار تعیین کند

 تلفن گویا

آیا تا به حال با سازماني تماس گرفته ايد كه صدايي را بشنويد و از شما بخواهد عددي را از يك فهرست انتخاب كرده، وارد كنيد يا بخوانيد؟

 بورس کالا

بورس كالا بازاری متشكل و سازمان يافته‌ است كه در آن به طور منظم كالا يا كالاهاي معيني با روش هايي مشخص مورد معامله قرار مي‌گيرند

 بورس انرژی

بورس انرژی بازار جدیدی است که کارگزاری های پیشرو در آن فعال هستند، همانند بورس کالا داشتن سایت بورس انرژی از نظر سازمان بورس برای کارگزاری ها دارای امتیاز است

 اخبار

ازجدید ترین اخبار با خبر شوید

//livechat //livechat